مهاجرت به آمریکا

دریافت گرین کارت آمریکا با سرمایه قابل برگشت؛ معادل550،000  دلار
شرایط اخذ ویزای دائم آمریکا
•بدون نیاز به دانستن زبان انگلیسی
•بدون محدودیت سنی
•بدون شرط حد اقل تحصیلات
•بدون نیاز به تجربه مدیریتی
•هیچ گونه حد اقل یا حد اکثر سرمایه وجود ندارد

متقاضیان همراه با خانواده خود می توانند:
•بدون محدودیت در منطقه مورد نظر خود در آمریکا کار و اقامت نمایند
•تابعیت و پاسپورت کشور خود را حفظ نمایند
•همانند شهروندان آمریکا و با همان هزینه در مدارس و دانشگاهها ی آمریکا تحصیل نمایند
•هیچ گونه محدودیتی برای مسافرت به سراسر دنیا نخواهند داشت
•متقاضیان می توانند بعد از 5 سال برای پاسپورت آمریکائی اقدام نمایند
•به سرمایه گذاری افراد، سالیانه بهره 5 درصد تعلق خواهد گرفت
•عین سرمایه را بعد از 5 سال دریافت خواهند نمود